28.990.000 

Tủ rượu Vintec Australia dòng Stainless Steel V40SG2ES3 Rượu vang cũng giống như con người, cần có oxy để thở và có thể bị hư hại nếu chăm sóc không đúng cách. Chẳng ai trong chúng ta mong những chai vang yêu quí có được từ những dịp kỷ niệm, những chuyến đi du lịch.. [...]

17.990.000 

Tủ rượu Vintec Australia dòng Stainless Steel V20SGES3 Rượu vang cũng giống như con người, cần có oxy để thở và có thể bị hư hại nếu chăm sóc không đúng cách. Chẳng ai trong chúng ta mong những chai vang yêu quí có được từ những dịp kỷ niệm, những chuyến đi du lịch.. [...]

65.990.000 

Tủ rượu Vintec Australia dòng Stainless Steel V190SG2ES3 155 chai Rượu vang cũng giống như con người, cần có oxy để thở và có thể bị hư hại nếu chăm sóc không đúng cách. Chẳng ai trong chúng ta mong những chai vang yêu quí có được từ những dịp kỷ niệm, những chuyến đi [...]

25.990.000 

Tủ rượu Vintec Australia dòng Noir V40SGEBK 40 chai Rượu vang cũng giống như con người, cần có oxy để thở và có thể bị hư hại nếu chăm sóc không đúng cách. Chẳng ai trong chúng ta mong những chai vang yêu quí có được từ những dịp kỷ niệm, những chuyến đi du [...]

14.990.000 

Tủ rượu Vintec Australia dòng Noir V30SGMEBK Rượu vang cũng giống như con người, cần có oxy để thở và có thể bị hư hại nếu chăm sóc không đúng cách. Chẳng ai trong chúng ta mong những chai vang yêu quí có được từ những dịp kỷ niệm, những chuyến đi du lịc.. rồi sẽ [...]

16.990.000 

Tủ rượu Vintec Australia dòng Noir V20SGEBK Rượu vang cũng giống như con người, cần có oxy để thở và có thể bị hư hại nếu chăm sóc không đúng cách. Chẳng ai trong chúng ta mong những chai vang yêu quí có được từ những dịp kỷ niệm, những chuyến đi du lịc.. rồi sẽ [...]

Tủ rượu Vintec Australia dòng Noir V190SG2eBK Rượu vang cũng giống như con người, cần có oxy để thở và có thể bị hư hại nếu chăm sóc không đúng cách. Chẳng ai trong chúng ta mong những chai vang yêu quí có được từ những dịp kỷ niệm, những chuyến đi du lịc.. rồi sẽ [...]

27.990.000 

Tủ rượu Vintec Australia dòng Allure ALV40SG2E 40 chai Rượu vang cũng giống như con người, cần có oxy để thở và có thể bị hư hại nếu chăm sóc không đúng cách. Chẳng ai trong chúng ta mong những chai vang yêu quí có được từ những dịp kỷ niệm, những chuyến đi du [...]

60.990.000 

Tủ rượu Vintec Australia dòng Allure ALV190SG2E 155 chai Rượu vang cũng giống như con người, cần có oxy để thở và có thể bị hư hại nếu chăm sóc không đúng cách. Chẳng ai trong chúng ta mong những chai vang yêu quí có được từ những dịp kỷ niệm, những chuyến đi du [...]

50.990.000 

Tủ rượu Vintec Australia dòng Allure ALV1160SGE 120 chai Rượu vang cũng giống như con người, cần có oxy để thở và có thể bị hư hại nếu chăm sóc không đúng cách. Chẳng ai trong chúng ta mong những chai vang yêu quí có được từ những dịp kỷ niệm, những chuyến đi du [...]

130.000.000 

Tủ rượu Transtherm France dòng Prestige Ermitage 182 chai Rượu vang cũng giống như con người, cần có oxy để thở và có thể bị hư hại nếu chăm sóc không đúng cách. Được thiết kế nhằm nhân bản hoàn hảo những điều kiện được tìm thấy ở một hầm rượu truyền thống lý tưởng [...]

140.000.000 

Tủ rượu Transtherm France dòng Prestige Castel 165 chai Rượu vang cũng giống như con người, cần có oxy để thở và có thể bị hư hại nếu chăm sóc không đúng cách. Đây là chiếc tủ lý tưởng cho cả việc chứa rượu và phục vụ rượu, tủ 3 mức nhiệt độ mang đến [...]

0903 053 222
challenges-icon chat-active-icon