Featured Products

3.158.000 

Nội dung chính1 Ngăn kéo chia ô Garis GT92 Màu sắc: Trắng3 Chiều dày: 500mm4 Các sản phẩm của GARIS rất đa dạng, với chiều cao, màu sắc, chiều dài và khả năng tải trọng khác nhau.5 Hệ thống ray hộp gây ấn tượng với đường viền sắc nét.6 Thiết kế sang trọng với điểm [...]

2.435.000 

Nội dung chính1 Ngăn kéo chữ U dưới chậu rửa Garis GT82 Màu sắc: Trắng3 Chiều dày: 500mm4 Các sản phẩm của GARIS rất đa dạng, với chiều cao, màu sắc, chiều dài và khả năng tải trọng khác nhau.5 Hệ thống ray hộp gây ấn tượng với đường viền sắc nét.6 Thiết kế sang [...]

2.900.000 

Nội dung chính1 Ray hộp Tandembox 3 mặt thành cao vách kính Garis GT6A2 Màu sắc: Trắng3 Chiều dày: 500mm4 Các sản phẩm của GARIS rất đa dạng, với chiều cao, màu sắc, chiều dài và khả năng tải trọng khác nhau.5 Hệ thống ray hộp gây ấn tượng với đường viền sắc nét.6 Thiết [...]

2.790.000 

Nội dung chính1 Ray hộp Tandembox 3 mặt thành cao vách kính Garis GT6B2 Màu sắc: Trắng3 Chiều dày: 500mm4 Các sản phẩm của GARIS rất đa dạng, với chiều cao, màu sắc, chiều dài và khả năng tải trọng khác nhau.5 Hệ thống ray hộp gây ấn tượng với đường viền sắc nét.6 Thiết [...]

1.870.000 

Nội dung chính1 Ray hộp Tandembox 3 mặt thành thấp Garis GT52 Màu sắc: Trắng3 Chiều dày: 500mm4 Các sản phẩm của GARIS rất đa dạng, với chiều cao, màu sắc, chiều dài và khả năng tải trọng khác nhau.5 Hệ thống ray hộp gây ấn tượng với đường viền sắc nét.6 Thiết kế sang [...]

1.780.000 

Nội dung chính1 Ray hộp Tandembox 2 mặt thành cao vách kính Garis GT02.502 Màu sắc: Trắng3 Chiều dày: 500mm4 Các sản phẩm của GARIS rất đa dạng, với chiều cao, màu sắc, chiều dài và khả năng tải trọng khác nhau. Hệ thống ray hộp gây ấn tượng với đường viền sắc nét. Thiết [...]

1.690.000 

Nội dung chính1 Ray hộp Tandembox 2 mặt thành cao vách kính Garis GT12.502 Màu sắc: Trắng3 Chiều dày: 500mm4 Các sản phẩm của GARIS rất đa dạng, với chiều cao, màu sắc, chiều dài và khả năng tải trọng khác nhau. Hệ thống ray hộp gây ấn tượng với đường viền sắc nét. Thiết [...]

1.090.000 

Nội dung chính1 Bộ ray hộp giảm chấn 2 mặt thành thấp Garis GT01.502 Màu sắc: Trắng3 Chiều dày: 500mm4 Các sản phẩm của GARIS rất đa dạng, với chiều cao, màu sắc, chiều dài và khả năng tải trọng khác nhau. Hệ thống ray hộp gây ấn tượng với đường viền sắc nét. Thiết [...]

Browse

Latest News

Could not scrape from Instagram (scraping is a deprecated method to retrieve images).